Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))

Заплановано на рік

1 446 115,7 тис. грн.

Виконано за I півріччя

753 846,1 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 970 984,8 547 181,8 56,35 970984767.00 547181825.07 56.35
2 Нарахування на оплату праці 213 593,4 121 078,1 56,69 213593379.00 121078095.67 56.69
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 30 225,9 2 377,1 7,86 30225864.00 2377067.56 7.86
4 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 1 038,7 829,2 79,83 1038684.00 829225.00 79.83
5 Продукти харчування 54 114,6 10 291,1 19,02 54114591.00 10291116.58 19.02
6 Оплата послуг (крім комунальних) 41 833,1 3 775,2 9,02 41833067.00 3775221.30 9.02
7 Видатки на відрядження 557,9 115,0 20,61 557946.00 114974.89 20.61
8 Оплата теплопостачання 100 399,0 58 697,0 58,46 100398965.00 58696982.24 58.46
9 Оплата водопостачання та водовідведення 6 788,2 2 146,9 31,63 6788246.00 2146880.03 31.63
10 Оплата електроенергії 19 933,5 6 378,8 32,00 19933547.00 6378756.52 32
11 Оплата природного газу 747,9 276,3 36,94 747940.00 276304.68 36.94
12 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2 120,8 582,3 27,46 2120794.00 582262.60 27.46
13 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2 014,3 103,0 5,11 2014294.00 102955.44 5.11
14 Інші виплати населенню 44,2 11,8 26,70 44155.00 11800.00 26.7
15 Інші поточні видатки 2,6 2,6 100,00 2640.00 2640.00 100
16 Оплата енергосервісу 1 716,8 0,0 0,00 1716771.00 0.00 0
Всього 1 446 115,7 753 846,1 52,13