Надання дошкільної освіти

Заплановано на рік

866 256,8 тис. грн.

Виконано за I півріччя

351 527,1 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 550 194,6 239 412,5 43,51 550194598.00 239412467.95 43.51
2 Нарахування на оплату праці 121 042,8 53 727,8 44,39 121042811.00 53727781.00 44.39
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 13 163,4 2 237,4 17,00 13163388.00 2237398.09 17
4 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2 343,0 1 877,2 80,12 2342968.00 1877233.90 80.12
5 Продукти харчування 59 651,0 14 229,7 23,85 59650978.00 14229675.02 23.85
6 Оплата послуг (крім комунальних) 29 300,4 2 028,7 6,92 29300427.00 2028720.85 6.92
7 Видатки на відрядження 461,2 84,0 18,21 461176.00 83994.87 18.21
8 Оплата теплопостачання 61 005,3 29 376,5 48,15 61005254.00 29376540.91 48.15
9 Оплата водопостачання та водовідведення 6 644,8 2 291,0 34,48 6644767.00 2290956.34 34.48
10 Оплата електроенергії 20 110,5 5 830,6 28,99 20110483.00 5830618.22 28.99
11 Оплата природного газу 170,1 53,3 31,33 170068.00 53344.27 31.33
12 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 1 675,6 363,6 21,70 1675648.00 363575.79 21.7
13 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 404,2 14,8 3,66 404216.00 14800.00 3.66
14 Оплата енергосервісу 90,0 0,0 0,00 89992.00 0.00 0
Всього 866 256,8 351 527,1 40,58