Інша діяльність у сфері державного управління

Заплановано на рік

1 046,1 тис. грн.

Виконано за I півріччя

547,3 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 912,3 524,6 57,50 912310.00 524617.00 57.5
2 Оплата послуг (крім комунальних) 125,9 22,2 17,63 125920.00 22160.00 17.63
3 Інші поточні видатки 7,9 0,5 6,33 7900.00 507.32 6.33
Всього 1 046,1 547,3 52,32