Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Заплановано на рік

223 528,9 тис. грн.

Виконано за I півріччя

98 634,5 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 146 877,4 66 830,3 45,50 146877402.00 66830299.57 45.5
2 Нарахування на оплату праці 32 313,0 14 687,3 45,45 32313028.00 14687280.16 45.45
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1 956,8 513,4 26,24 1956805.00 513430.10 26.24
4 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 201,8 201,8 100,00 201791.00 201791.00 100
5 Оплата послуг (крім комунальних) 36 533,8 13 843,7 37,89 36533793.00 13843675.32 37.89
6 Видатки на відрядження 285,0 119,4 41,89 285000.00 119436.37 41.89
7 Оплата теплопостачання 3 508,3 1 741,8 49,65 3508303.00 1741781.25 49.65
8 Оплата водопостачання та водовідведення 180,3 78,2 43,37 180348.00 78195.66 43.37
9 Оплата електроенергії 1 585,1 582,6 36,75 1585082.00 582646.46 36.75
10 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 5,1 0,0 0,00 5140.00 0.00 0
11 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 52,3 25,3 48,37 52251.00 25329.76 48.37
12 Інші поточні видатки 30,0 10,6 35,33 30000.00 10605.79 35.33
Всього 223 528,9 98 634,5 44,13