Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

Заплановано на рік

430,2 тис. грн.

Виконано за I півріччя

149,6 тис. грн.



Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 29,7 0,0 0,00 29725.00 0.00 0
2 Інші поточні видатки 334,6 98,8 29,53 334605.00 98759.50 29.53
3 Оплата послуг (крім комунальних) 65,9 50,9 77,24 65895.00 50884.82 77.24
Всього 430,2 149,6 34,77