Інша діяльність (за кодами КЕКВ)

Заплановано на рік

68 510,4 тис. грн.

Виконано за I півріччя

24 848,3 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1 981,6 1 027,6 51,86 1981550 1027640 51.86
2 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 20 718,5 14 449,5 69,74 20718450 14449546.25 69.74
3 Оплата послуг (крім комунальних) 2 500,0 0,0 0,00 2500000 0 0
4 Обслуговування внутрішніх боргових зобов`язань 34,1 0,0 0,00 34054 0 0
5 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 22 832,9 9 371,1 41,04 22832900 9371139.57 41.04
6 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,0 0,0 0,00 0 0 0
7 Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 0,0 0,0 0,00 0 0 0
8 Реконструкція та реставрація інших об`єктів 0,0 0,0 0,00 0 0 0
9 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 0,0 0,0 0,00 0 0 0
10 Нерозподілені видатки 20 443,4 0,0 0,00 20443432 0 0
Всього 68 510,4 24 848,3 36,27
 Завантажити в Excel