Економічна діяльність (за кодами КЕКВ)

Заплановано на рік

1 057 765,9 тис. грн.

Виконано за I півріччя

413 701,0 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 4 251,1 2 982,2 70,15 4251127 2982238.54 70.15
2 Оплата послуг (крім комунальних) 483 863,7 139 899,7 28,91 483863707 139899708.62 28.91
3 Видатки на відрядження 0,0 0,0 0,00 0 0 0
4 Оплата теплопостачання 0,0 0,0 0,00 0 0 0
5 Оплата електроенергії 0,0 0,0 0,00 0 0 0
6 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 0,0 0,0 0,00 0 0 0
7 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2 190,0 693,6 31,67 2190000 693632.41 31.67
8 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 566 486,7 269 527,7 47,58 566486709 269527666.83 47.58
9 Інші поточні видатки 974,4 597,8 61,35 974374 597758.43 61.35
10 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,0 0,0 0,00 0 0 0
11 Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 0,0 0,0 0,00 0 0 0
12 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень.) 0,0 0,0 0,00 0 0 0
13 Капітальний ремонт інших об`єктів 0,0 0,0 0,00 0 0 0
14 Реконструкція та реставрація інших об`єктів 0,0 0,0 0,00 0 0 0
15 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 0,0 0,0 0,00 0 0 0
Всього 1 057 765,9 413 701,0 39,11
 Завантажити в Excel