Житлово-комунальне господарство (за кодами КЕКВ)

Заплановано на рік

366 248,3 тис. грн.

Виконано за I півріччя

112 489,3 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1 071,5 121,9 11,38 1071458 121899.84 11.38
2 Оплата послуг (крім комунальних) 220 462,0 67 880,4 30,79 220461972 67880376.7 30.79
3 Оплата водопостачання та водовідведення 241,3 45,0 18,65 241259 45048.24 18.65
4 Оплата електроенергії 65 020,0 18 039,3 27,74 65020000 18039261.28 27.74
5 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 79 287,3 26 396,4 33,29 79287257 26396396.88 33.29
6 Інші поточні видатки 166,4 6,3 3,79 166380 6306 3.79
7 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,0 0,0 0,00 0 0 0
8 Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 0,0 0,0 0,00 0 0 0
9 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень.) 0,0 0,0 0,00 0 0 0
10 Реконструкція та реставрація інших об`єктів 0,0 0,0 0,00 0 0 0
11 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 0,0 0,0 0,00 0 0 0
Всього 366 248,3 112 489,3 30,71
 Завантажити в Excel