Культура і мистецтво (за кодами КЕКВ)

Заплановано на рік

122 151,7 тис. грн.

Виконано за I півріччя

46 491,2 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 58 395,4 23 623,6 40,45 58395410 23623634.17 40.45
2 Нарахування на оплату праці 12 847,0 5 382,4 41,90 12846989 5382431.04 41.9
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 3 742,7 769,3 20,55 3742726 769344.08 20.55
4 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 0,0 0,0 0,00 0 0 0
5 Оплата послуг (крім комунальних) 6 449,7 715,5 11,09 6449682 715451.35 11.09
6 Видатки на відрядження 15,5 1,8 11,61 15500 1800 11.61
7 Оплата теплопостачання 9 399,1 4 058,3 43,18 9399100 4058337.78 43.18
8 Оплата водопостачання та водовідведення 234,0 73,3 31,32 233983 73309.93 31.32
9 Оплата електроенергії 1 473,5 468,5 31,80 1473455 468489.57 31.8
10 Оплата природного газу 10,1 4,6 45,54 10100 4620.3 45.54
11 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 245,7 9,7 3,95 245708 9742.95 3.95
12 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 617,5 470,0 76,11 617470 470000 76.11
13 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 28 719,5 10 914,0 38,00 28719468 10914002.01 38
14 Інші поточні видатки 2,1 0,0 0,00 2102 0 0
15 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,0 0,0 0,00 0 0 0
16 Капітальний ремонт інших об`єктів 0,0 0,0 0,00 0 0 0
Всього 122 151,7 46 491,2 38,06
 Завантажити в Excel