Соціальний захист та соціальне забезпечення (за кодами КЕКВ)

Заплановано на рік

461 049,5 тис. грн.

Виконано за I півріччя

210 382,1 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 27 949,6 13 538,1 48,44 27949583 13538139.47 48.44
2 Нарахування на оплату праці 6 193,4 3 010,7 48,61 6193388 3010736.87 48.61
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1 668,2 684,5 41,03 1668249 684497.56 41.03
4 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 119,9 70,6 58,88 119893 70581.05 58.88
5 Продукти харчування 5 985,1 3 975,6 66,42 5985092 3975620.01 66.42
6 Оплата послуг (крім комунальних) 2 126,5 363,1 17,08 2126460 363130.22 17.08
7 Видатки на відрядження 14,7 2,3 15,65 14699 2269 15.65
8 Оплата теплопостачання 1 925,0 1 028,2 53,41 1924978 1028246.69 53.41
9 Оплата водопостачання та водовідведення 417,4 209,0 50,07 417447 208979.3 50.07
10 Оплата електроенергії 1 233,2 562,6 45,62 1233160 562624.66 45.62
11 Оплата природного газу 311,6 63,9 20,51 311609 63880.47 20.51
12 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 36,7 15,3 41,69 36737 15269.53 41.69
13 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 194,9 5,1 2,62 194902 5136 2.62
14 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 168 633,9 40 738,1 24,16 168633931 40738121.05 24.16
15 Виплата пенсій і допомоги 354,3 0,0 0,00 354261 0 0
16 Інші виплати населенню 243 814,4 146 095,0 59,92 243814422 146095047.11 59.92
17 Інші поточні видатки 70,7 19,9 28,15 70700 19852.14 28.15
18 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,0 0,0 0,00 0 0 0
19 Капітальні трансферти населенню 0,0 0,0 0,00 0 0 0
Всього 461 049,5 210 382,1 45,63
 Завантажити в Excel