Охорона здоров'я (за кодами КЕКВ)

Заплановано на рік

436 138,1 тис. грн.

Виконано за I півріччя

302 589,5 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 3 525,5 1 692,4 48,00 3525450 1692419 48
2 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 412 523,0 291 600,7 70,69 412523047 291600685.98 70.69
3 Інші виплати населенню 20 046,8 9 255,7 46,17 20046807 9255749.51 46.17
4 Інші поточні видатки 42,8 40,7 95,09 42772 40669.44 95.09
5 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 0,0 0,0 0,00 0 0 0
Всього 436 138,1 302 589,5 69,38
 Завантажити в Excel