Освіта (за кодами КЕКВ)

Заплановано на рік

2 717 500,0 тис. грн.

Виконано за I півріччя

1 283 226,9 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 1 782 373,7 912 114,2 51,17 1782373710 912114173.07 51.17
2 Нарахування на оплату праці 392 105,5 202 595,7 51,67 392105523 202595683.51 51.67
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 58 664,2 12 695,1 21,64 58664220 12695063.85 21.64
4 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 3 822,0 3 044,0 79,64 3822031 3043952.3 79.64
5 Продукти харчування 121 570,1 24 740,1 20,35 121570127 24740084.52 20.35
6 Оплата послуг (крім комунальних) 116 079,8 14 200,5 12,23 116079786 14200521.43 12.23
7 Видатки на відрядження 1 219,9 246,0 20,17 1219911 246045.19 20.17
8 Оплата теплопостачання 174 827,4 94 211,6 53,89 174827396 94211565.65 53.89
9 Оплата водопостачання та водовідведення 14 035,5 4 569,9 32,56 14035511 4569925.43 32.56
10 Оплата електроенергії 42 486,6 13 045,0 30,70 42486610 13044957.39 30.7
11 Оплата природного газу 918,0 329,6 35,90 918008 329648.95 35.9
12 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 4 454,3 998,6 22,42 4454295 998559.47 22.42
13 Оплата енергосервісу 1 806,8 0,0 0,00 1806763 0 0
14 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2 555,6 137,7 5,39 2555639 137734.44 5.39
15 Інші виплати населенню 555,4 296,3 53,35 555363 296330 53.35
16 Інші поточні видатки 25,1 2,6 10,36 25142 2640 10.36
17 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,0 0,0 0,00 0 0 0
18 Капітальний ремонт інших об`єктів 0,0 0,0 0,00 0 0 0
Всього 2 717 500,0 1 283 226,9 47,22
 Завантажити в Excel