Державне управління (за кодами КЕКВ)

Заплановано на рік

225 133,5 тис. грн.

Виконано за I півріччя

99 349,5 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 146 877,4 66 830,3 45,50 146877402 66830299.57 45.5
2 Нарахування на оплату праці 32 313,0 14 687,3 45,45 32313028 14687280.16 45.45
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2 898,8 1 038,0 35,81 2898840 1038047.1 35.81
4 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 201,8 201,8 100,00 201791 201791 100
5 Оплата послуг (крім комунальних) 36 725,6 13 916,7 37,89 36725608 13916720.14 37.89
6 Видатки на відрядження 357,3 120,7 33,78 357300 120735.37 33.78
7 Оплата теплопостачання 3 508,3 1 741,8 49,65 3508303 1741781.25 49.65
8 Оплата водопостачання та водовідведення 180,3 78,2 43,37 180348 78195.66 43.37
9 Оплата електроенергії 1 585,1 582,6 36,75 1585082 582646.46 36.75
10 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 52,3 25,3 48,37 52251 25329.76 48.37
11 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 61,0 16,8 27,54 61020 16800 27.54
12 Інші поточні видатки 372,5 109,9 29,50 372505 109872.61 29.5
13 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,0 0,0 0,00 0 0 0
Всього 225 133,5 99 349,5 44,13
 Завантажити в Excel