Витрати бюджету на 2020 рік

Заплановано на рік

6 246 377,5 тис. грн.

Виконано за I півріччя

2 872 101,2 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Надання кредиту 778,4 374,7 48,14 778442 374700 48.14
2 Заробітна плата 2 082 576,5 1 048 375,3 50,34 2082576526 1048375347.77 50.34
3 Нарахування на оплату праці 458 194,6 232 740,7 50,80 458194621 232740677.41 50.8
4 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 76 701,6 19 925,4 25,98 76701597 19925405.57 25.98
5 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 25 026,1 17 860,2 71,37 25026139 17860208.02 71.37
6 Продукти харчування 127 555,2 28 715,7 22,51 127555219 28715704.53 22.51
7 Оплата послуг (крім комунальних) 874 934,1 237 298,8 27,12 874934100 237298806.09 27.12
8 Видатки на відрядження 4 178,4 945,8 22,64 4178414 945839.44 22.64
9 Оплата теплопостачання 202 453,9 106 535,2 52,62 202453890 106535242.25 52.62
10 Оплата водопостачання та водовідведення 16 469,2 5 488,4 33,33 16469224 5488420.51 33.33
11 Оплата електроенергії 119 505,9 35 253,8 29,50 119505894 35253797.12 29.5
12 Оплата природного газу 1 239,7 398,1 32,11 1239717 398149.72 32.11
13 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 4 974,8 1 084,1 21,79 4974782 1084123.9 21.79
14 Оплата енергосервісу 1 806,8 0,0 0,00 1806763 0 0
15 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 0,0 0,0 0,00 0 0 0
16 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 9 215,7 3 017,7 32,75 9215668 3017721.85 32.75
17 Обслуговування внутрішніх боргових зобов`язань 34,1 0,0 0,00 34054 0 0
18 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1 278 877,8 648 656,8 50,72 1278877775 648656810.15 50.72
19 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 672 339,4 328 934,0 48,92 672339389 328934008 48.92
20 Виплата пенсій і допомоги 354,3 0,0 0,00 354261 0 0
21 Інші виплати населенню 265 916,6 155 719,1 58,56 265916592 155719126.62 58.56
22 Інші поточні видатки 1 654,0 777,1 46,98 1653975 777098.62 46.98
23 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,0 0,0 0,00 0 0 0
24 Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 0,0 0,0 0,00 0 0 0
25 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень.) 0,0 0,0 0,00 0 0 0
26 Капітальний ремонт інших об`єктів 0,0 0,0 0,00 0 0 0
27 Реконструкція та реставрація інших об`єктів 0,0 0,0 0,00 0 0 0
28 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 0,0 0,0 0,00 0 0 0
29 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 1 147,0 0,0 0,00 1147000 0 0
30 Капітальні трансферти населенню 0,0 0,0 0,00 0 0 0
31 Повернення кредиту 0,0 0,0 0,00 0 0 0
32 Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов`язань 0,0 0,0 0,00 0 0 0
33 Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов`язань 0,0 0,0 0,00 0 0 0
34 Запозичення 0,0 0,0 0,00 0 0 0
35 Погашення запозичення 0,0 0,0 0,00 0 0 0
36 Нерозподілені видатки 20 443,4 0,0 0,00 20443432 0 0
Всього 6 246 377,5 2 872 101,2 45,98
 Завантажити в Excel