Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Заплановано на рік

3 650,8 тис. грн.

Виконано

0,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Оплата послуг (крім комунальних) 1 992,7 0,0 0,00
2 Інші поточні видатки 1 658,1 0,0 0,00
Всього 3 650,8 0,0 0,00