Витрати бюджету на 2019 рік

Заплановано на рік

8 060 855,6 тис. грн.

Виконано за рік

7 772 442,6 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Державне управління 220 252,2 215 372,5 97,78 220252205.00 215372493.59 97.78
2 Освіта 2 669 625,4 2 634 723,0 98,69 2669625435.33 2634723022.83 98.69
3 Охорона здоров'я 954 066,8 929 681,1 97,44 954066835.90 929681077.03 97.44
4 Соціальний захист та соціальне забезпечення 359 739,4 358 349,2 99,61 359739360.62 358349211.39 99.61
5 Культура і мистецтво 146 858,7 143 569,1 97,76 146858733.51 143569132.03 97.76
6 Фізична культура і спорт 147 062,6 130 683,3 88,86 147062582.41 130683313.80 88.86
7 Житлово-комунальне господарство 590 936,1 578 474,1 97,89 590936051.15 578474148.42 97.89
8 Економічна діяльність 1 235 094,1 1 111 621,9 90,00 1235094128.43 1111621888.44 90
9 Інша діяльність 113 750,7 96 111,9 84,49 113750742.00 96111926.70 84.49
10 Міжбюджетні трансферти 1 622 085,0 1 573 176,1 96,98 1622084951.37 1573176053.42 96.98
11 Кредитування та місцеві запозичення 1 384,6 680,3 49,13 1384600.00 680300.00 49.13
Всього 8 060 855,6 7 772 442,6 96,42