Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2018 року

Заплановано на рік

2 465,6 тис. грн.

Виконано за I півріччя

2 461,6 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 2 465,6 2 461,6 99,84
Всього 2 465,6 2 461,6 99,84