Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

Заплановано на рік

1 324 920,3 тис. грн.

Виконано за I півріччя

715 927,3 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 840 824,2 460 494,6 54,77
2 Нарахування на оплату праці 184 959,1 102 441,7 55,39
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 33 592,1 9 362,2 27,87
4 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 894,7 300,8 33,62
5 Продукти харчування 90 668,4 46 493,8 51,28
6 Оплата послуг (крім комунальних) 30 699,7 9 461,5 30,82
7 Видатки на відрядження 446,6 216,3 48,43
8 Оплата теплопостачання 84 641,5 63 130,9 74,59
9 Оплата водопостачання та водовідведення 5 298,1 3 095,1 58,42
10 Оплата електроенергії 17 898,3 11 955,9 66,80
11 Оплата природного газу 1 262,4 531,0 42,06
12 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 1 889,8 578,2 30,60
13 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 1 493,2 661,3 44,29
14 Інші виплати населенню 27,8 21,2 76,26
15 Інші поточні видатки 32,9 6,1 18,54
16 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 23 777,3 6 847,8 28,80
17 Капітальний ремонт інших об`єктів 6 514,1 328,8 5,05
Всього 1 324 920,3 715 927,3 54,04