Надання дошкільної освіти

Заплановано на рік

795 267,6 тис. грн.

Виконано за I півріччя

371 445,7 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 473 006,0 211 871,3 44,79
2 Нарахування на оплату праці 104 061,3 47 492,4 45,64
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 9 950,5 6 018,5 60,48
4 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 1 005,6 363,3 36,13
5 Продукти харчування 104 512,1 46 844,2 44,82
6 Оплата послуг (крім комунальних) 21 792,2 8 354,3 38,34
7 Видатки на відрядження 410,7 141,4 34,43
8 Оплата теплопостачання 48 787,6 34 514,3 70,74
9 Оплата водопостачання та водовідведення 6 331,6 3 075,2 48,57
10 Оплата електроенергії 20 056,5 11 361,6 56,65
11 Оплата природного газу 350,5 79,8 22,77
12 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 1 548,7 433,8 28,01
13 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 238,3 35,8 15,02
14 Інші поточні видатки 75,0 0,8 1,07
15 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 1 533,4 718,5 46,86
16 Капітальний ремонт інших об`єктів 1 607,9 140,5 8,74
Всього 795 267,6 371 445,7 46,71