Витрати бюджету на 2019 рік

Заплановано на рік

7 634 436,7 тис. грн.

Виконано за I півріччя

3 834 511,8 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Державне управління 227 708,7 105 532,9 46,35 227708653.00 105532908.97 46.35
2 Освіта 2 578 583,9 1 288 147,4 49,96 2578583935.67 1288147404.99 49.96
3 Охорона здоров'я 850 254,1 415 949,1 48,92 850254098.36 415949112.52 48.92
4 Соціальний захист та соціальне забезпечення 403 843,9 237 201,1 58,74 403843917.63 237201128.65 58.74
5 Культура і мистецтво 140 154,0 56 206,8 40,10 140154031.72 56206801.58 40.1
6 Фізична культура і спорт 138 657,8 53 523,1 38,60 138657787.70 53523122.03 38.6
7 Житлово-комунальне господарство 524 788,7 226 889,8 43,23 524788655.38 226889764.25 43.23
8 Економічна діяльність 1 087 661,6 517 136,5 47,55 1087661568.57 517136489.83 47.55
9 Інша діяльність 106 428,0 32 224,5 30,28 106428037.00 32224504.12 30.28
10 Міжбюджетні трансферти 1 575 022,0 901 253,8 57,22 1575022000.07 901253847.37 57.22
11 Кредитування та місцеві запозичення 1 334,0 446,7 33,49 1334000.00 446700.00 33.49
Всього 7 634 436,7 3 834 511,8 50,23