Інші програми та заходи у сфері освіти

Заплановано на рік

37 587,3 тис. грн.

Виконано за I півріччя

15 153,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 8 176,9 5 731,0 70,09
2 Оплата послуг (крім комунальних) 25 204,1 9 260,9 36,74
3 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 3 882,3 0,0 0,00
4 Інші виплати населенню 324,0 161,1 49,72
Всього 37 587,3 15 153,0 40,31