Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

Заплановано на рік

12 248,4 тис. грн.

Виконано за I півріччя

6 230,2 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 9 120,7 4 741,0 51,98
2 Нарахування на оплату праці 2 006,5 1 051,2 52,39
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 70,4 49,2 69,89
4 Оплата послуг (крім комунальних) 780,4 245,5 31,46
5 Видатки на відрядження 36,8 18,3 49,73
6 Оплата теплопостачання 155,1 90,5 58,35
7 Оплата водопостачання та водовідведення 7,0 3,4 48,57
8 Оплата електроенергії 64,5 30,2 46,82
9 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 7,0 0,7 10,00
Всього 12 248,4 6 230,2 50,87