Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

Заплановано на рік

12 137,0 тис. грн.

Виконано за I півріччя

6 567,8 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 7 898,6 4 377,8 55,43
2 Нарахування на оплату праці 1 737,7 952,6 54,82
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 401,8 297,4 74,02
4 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 16,8 5,0 29,76
5 Продукти харчування 1 094,8 513,4 46,89
6 Оплата послуг (крім комунальних) 303,1 53,8 17,75
7 Видатки на відрядження 7,1 2,9 40,85
8 Оплата теплопостачання 461,1 262,9 57,02
9 Оплата водопостачання та водовідведення 64,2 24,3 37,85
10 Оплата електроенергії 126,8 74,0 58,36
11 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 25,0 3,6 14,40
Всього 12 137,0 6 567,8 54,11