Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) школами

Заплановано на рік

826,8 тис. грн.

Виконано за I півріччя

465,1 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 604,7 355,9 58,86
2 Нарахування на оплату праці 133,0 78,4 58,95
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 7,1 6,0 84,51
4 Оплата послуг (крім комунальних) 47,3 0,0 0,00
5 Оплата теплопостачання 23,3 16,9 72,53
6 Оплата водопостачання та водовідведення 6,7 5,0 74,63
7 Оплата електроенергії 4,6 2,8 60,87
Всього 826,8 465,1 56,25