Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

Заплановано на рік

1 240 148,2 тис. грн.

Виконано за I півріччя

679 998,2 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 838 882,9 459 557,3 54,78
2 Нарахування на оплату праці 184 532,0 102 228,9 55,40
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 27 314,1 5 463,4 20,00
4 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 859,3 285,3 33,20
5 Продукти харчування 46 477,4 23 199,7 49,92
6 Оплата послуг (крім комунальних) 29 178,6 9 099,3 31,18
7 Видатки на відрядження 435,6 205,3 47,13
8 Оплата теплопостачання 84 641,5 63 130,9 74,59
9 Оплата водопостачання та водовідведення 5 298,1 3 095,1 58,42
10 Оплата електроенергії 17 898,3 11 955,9 66,80
11 Оплата природного газу 1 262,4 531,0 42,06
12 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 1 889,8 578,2 30,60
13 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 1 450,5 646,4 44,56
14 Інші виплати населенню 27,8 21,2 76,26
Всього 1 240 148,2 679 998,2 54,83