Надання дошкільної освіти

Заплановано на рік

746 229,9 тис. грн.

Виконано за I півріччя

349 974,1 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 473 006,0 211 871,3 44,79
2 Нарахування на оплату праці 104 061,3 47 492,4 45,64
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 7 304,0 3 449,4 47,23
4 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 975,6 333,2 34,15
5 Продукти харчування 61 431,6 28 861,5 46,98
6 Оплата послуг (крім комунальних) 21 741,2 8 337,9 38,35
7 Видатки на відрядження 410,7 141,4 34,43
8 Оплата теплопостачання 48 787,6 34 514,3 70,74
9 Оплата водопостачання та водовідведення 6 331,6 3 075,2 48,57
10 Оплата електроенергії 20 056,5 11 361,6 56,65
11 Оплата природного газу 350,5 79,8 22,77
12 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 1 548,7 433,8 28,01
13 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 224,8 22,3 9,92
Всього 746 229,9 349 974,1 46,90