Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого

Заплановано на рік

130,7 тис. грн.

Виконано за I квартал

27,7 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Інші поточні видатки 130,7 27,7 21,19
Всього 130,7 27,7 21,19