Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

Заплановано на рік

2 751,0 тис. грн.

Виконано за I квартал

40,8 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1,2 1,2 100,00
2 Інші поточні видатки 2 749,8 39,5 1,44
Всього 2 751,0 40,8 1,48