Кредитування та місцеві запозичення

Заплановано на рік

2 668,0 тис. грн.

Виконано за I квартал

-59,0 тис. грн.

 Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Надання кредиту 844,4 0,0 0,00
2 Повернення кредиту -110,4 -29,5 26,72
3 Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов`язань 7 700,0 0,0 0,00
4 Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов`язань -7 700,0 0,0 0,00
5 Запозичення 0,0 0,0 0,00
6 Погашення запозичення 600,0 0,0 0,00
7 Пільгові довгострокові кредити 734,0 -29,5 -4,02
8 Виконання гарантійних зобов'язань 0,0 0,0 0,00
9 Місцеві запозичення 600,0 0,0 0,00
Всього 2 668,0 -59,0 -2,21