Виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії

Заплановано на рік

0,0 тис. грн.

Виконано за I квартал

0,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов`язань 7 700,0 0,0 0,00
2 Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов`язань -7 700,0 0,0 0,00
Всього 0,0 0,0 0,00