Інша діяльність у сфері державного управління

Заплановано на рік

247,0 тис. грн.

Виконано за I квартал

0,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 247,0 0,0 0,00
Всього 247,0 0,0 0,00