Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого

Заплановано на рік

2 299,2 тис. грн.

Виконано за I квартал

2,5 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 367,5 2,5 0,68
2 Оплата послуг (крім комунальних) 572,6 0,0 0,00
3 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 1 339,0 0,0 0,00
4 Інші поточні видатки 20,0 0,0 0,00
Всього 2 299,2 2,5 0,11