Витрати бюджету на 2019 рік

Заплановано на рік

981 964,1 тис. грн.

Виконано за I квартал

124 124,7 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Державне управління 9 889,7 183,3 1,85 9889672.00 183300.70 1.85
2 Освіта 175 982,6 28 982,0 16,47 175982564.20 28981997.18 16.47
3 Охорона здоров'я 90 273,9 19 762,4 21,89 90273890.52 19762377.57 21.89
4 Соціальний захист та соціальне забезпечення 4 180,0 658,9 15,76 4179958.86 658895.07 15.76
5 Культура і мистецтво 28 921,8 758,1 2,62 28921762.95 758081.17 2.62
6 Фізична культура і спорт 53 845,4 12 383,2 23,00 53845416.08 12383218.97 23
7 Житлово-комунальне господарство 195 699,6 23 281,1 11,90 195699615.98 23281089.98 11.9
8 Економічна діяльність 342 953,0 34 109,6 9,95 342953023.17 34109596.56 9.95
9 Інша діяльність 75 334,1 2 735,6 3,63 75334084.00 2735617.60 3.63
10 Міжбюджетні трансферти 4 171,6 1 300,0 31,16 4171571.00 1300000.00 31.16
11 Кредитування та місцеві запозичення 712,5 -29,5 -4,14 712500.00 -29500.00 -4.14
Всього 981 964,1 124 124,7 12,64