Інша діяльність у сфері державного управління

Заплановано на рік

1 447,7 тис. грн.

Виконано за I квартал

75,9 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 564,7 62,6 11,09
2 Оплата послуг (крім комунальних) 883,0 13,4 1,52
Всього 1 447,7 75,9 5,24