Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Заплановано на рік

7 000,0 тис. грн.

Виконано

0,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 7 000,0 0,0 0,00
Всього 7 000,0 0,0 0,00