Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Заплановано на рік

96,7 тис. грн.

Виконано

0,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Інші поточні видатки 96,7 0,0 0,00
Всього 96,7 0,0 0,00