Будівництво освітніх установ та закладів

Заплановано на рік

20 117,8 тис. грн.

Виконано

0,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів за обʼєктами 570,3 0,0 0,00
2 Реконструкція та реставрація інших об`єктів за обʼєктами 19 547,5 0,0 0,00
Всього 20 117,8 0,0 0,00