Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

Заплановано на рік

31 400,0 тис. грн.

Виконано

0,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 29 000,0 0,0 0,00
2 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2 400,0 0,0 0,00
Всього 31 400,0 0,0 0,00