Фінансова підтримка засобів масової інформації

Заплановано на рік

18 260,8 тис. грн.

Виконано

0,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 17 785,8 0,0 0,00
2 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 475,0 0,0 0,00
Всього 18 260,8 0,0 0,00