Фінансова підтримка театрів

Заплановано на рік

26 939,2 тис. грн.

Виконано

0,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 26 939,2 0,0 0,00
Всього 26 939,2 0,0 0,00