Інші субвенції з місцевого бюджету

Заплановано на рік

12 800,0 тис. грн.

Виконано

0,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 12 800,0 0,0 0,00
Всього 12 800,0 0,0 0,00