Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Заплановано на рік

5 253,0 тис. грн.

Виконано

0,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 5 253,0 0,0 0,00
Всього 5 253,0 0,0 0,00