Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

Заплановано на рік

3 569,9 тис. грн.

Виконано

0,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Інші виплати населенню 3 569,9 0,0 0,00
Всього 3 569,9 0,0 0,00