Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Заплановано на рік

68 125,5 тис. грн.

Виконано

0,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 8 850,5 0,0 0,00
2 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 59 275,0 0,0 0,00
Всього 68 125,5 0,0 0,00