Стоматологічна допомога населенню

Заплановано на рік

56 422,7 тис. грн.

Виконано

0,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 56 193,1 0,0 0,00
2 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 229,7 0,0 0,00
Всього 56 422,7 0,0 0,00