Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

Заплановано на рік

8 300,0 тис. грн.

Виконано

0,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 3 954,3 0,0 0,00
2 Нарахування на оплату праці 870,0 0,0 0,00
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 345,7 0,0 0,00
4 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 48,4 0,0 0,00
5 Оплата послуг (крім комунальних) 513,7 0,0 0,00
6 Видатки на відрядження 267,4 0,0 0,00
7 Оплата теплопостачання 1 259,5 0,0 0,00
8 Оплата водопостачання та водовідведення 77,8 0,0 0,00
9 Оплата електроенергії 925,9 0,0 0,00
10 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 21,9 0,0 0,00
11 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 11,6 0,0 0,00
12 Інші поточні видатки 3,8 0,0 0,00
Всього 8 300,0 0,0 0,00