Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) школами

Заплановано на рік

826,8 тис. грн.

Виконано

0,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 604,7 0,0 0,00
2 Нарахування на оплату праці 133,0 0,0 0,00
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 7,1 0,0 0,00
4 Оплата послуг (крім комунальних) 47,3 0,0 0,00
5 Оплата теплопостачання 23,3 0,0 0,00
6 Оплата водопостачання та водовідведення 6,7 0,0 0,00
7 Оплата електроенергії 4,6 0,0 0,00
Всього 826,8 0,0 0,00