Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

Заплановано на рік

29 031,2 тис. грн.

Виконано

0,0 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Оплата послуг (крім комунальних) 9 544,7 0,0 0,00 9544700.00 0.00 0
2 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 18 959,3 0,0 0,00 18959250.00 0.00 0
3 Інші поточні видатки 527,2 0,0 0,00 527200.00 0.00 0
Всього 29 031,2 0,0 0,00