Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

Заплановано на рік

12 500,0 тис. грн.

Виконано

0,0 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 5 000,0 0,0 0,00 5000000.00 0.00 0
2 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 7 500,0 0,0 0,00 7500000.00 0.00 0
Всього 12 500,0 0,0 0,00