Інші програми та заходи у сфері освіти

Заплановано на рік

77 649,8 тис. грн.

Виконано

0,0 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 8 662,9 0,0 0,00 8662926.00 0.00 0
2 Оплата послуг (крім комунальних) 25 204,1 0,0 0,00 25204103.00 0.00 0
3 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 6 294,0 0,0 0,00 6294000.00 0.00 0
4 Інші виплати населенню 324,0 0,0 0,00 323990.00 0.00 0
5 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 199,0 0,0 0,00 199000.00 0.00 0
6 Капітальний ремонт інших об`єктів 36 965,8 0,0 0,00 36965810.00 0.00 0
Всього 77 649,8 0,0 0,00